One

Hel

of

an

Impact

One Hel of an Impact

År 2020 är Helsingfors en stad där möten mellan människor och satsningar tillsammans skapar betydelsefulla möjligheter med stort genomslag.

På denna webbplats presenterar vi resultatet av senaste års arbete med Helsingfors varumärke. Välkommen med!

Fortsätt

Stadsvarumärke – vad är det för något?

Ordet “varumärke”, blir lättare att förstå när du ersätter det med ordet “image”. Varumärket för en stad handlar om dess image.

Det går inte att skapa en image för en stad enbart genom marknadsföring och kommunikation – den formas av konkreta saker. Genom verkliga satsningar, erfarenheter och möten. Genom det som staden är på riktigt och hur den påverkar människorna.

Målet med projektet Brand New Helsinki var att hitta en gemensam bild av ett Helsingfors dit vi är på väg. Det är kärnan i Helsingfors nya varumärke, en vision för vad vi vill vara år 2020. Den gemensamma bilden hjälper oss att fatta de rätta besluten och förstärka allt det fina i Helsingfors som gör att vår stad blir mer unik varje dag.

Tusentals människor deltog i varumärkesarbetet. Vi undersökte, analyserade, utvecklade idéer, kommenterade, diskuterade och byggde upp en uppfattning om framtidens Helsingfors.

Nedan presenterar vi Helsingforsvarumärkets fyra hörnstenar och dess kärna.

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Jussi Hellsten

Keksi

1

Förändring­arnas Helsingfors

Förändring­arnas Helsingfors

Framtidens konkurrenskraftiga stad ska erbjuda utmärkta förhållanden och tjänster. Den ska också kunna vara en föregångare under alla förändringar, som blir allt snabbare.

Helsingfors står inför betydande – kanske till och med historiska – förändringar. Det öppnar otroliga möjligheter för nya satsningar och tankar.

 

I Helsingfors är stadens tillväxt och utveckling bland de snabbaste i hela Europa. Här kan man inte undgå att se förändringen. Den syns i form av enorma områdesprojekt, i näringslivsstrukturen och i en allt internationellare stadsbild.

Samtidigt som staden får allt fler invånare sjunker stadsbornas medelålder. Unga människor och familjer är särskilt intresserade av livskvalitet och möjligheter att påverka sin livsmiljö. Bakom många förändringar står stadsbor som själva vill utveckla sin hemstad.

Förändringen och de möjligheter som den ger är en av hörnstenarna för Helsingfors varumärke. Den är en av faktorerna som gör oss intressanta och konkurrenskraftiga.

Jussi Hellsten

Jussi Hellsten

Jussi Hellsten

2

Fungerande Helsingfors

Fungerande Helsingfors

För att Helsingfors ska få världens attraktivaste kompetenskoncentrationer, attraktiv företagsverksamhet och världens smidigaste vardag krävs en förstklassigt arrangerad basservice.

Helsingfors har redan länge satsat föredömligt på utvecklingen av stadens förutsättningar och basservice. Vi hör redan till föregångarna inom många delområden. Helsingfors har förstklassig, topputbildad kompetens. Till våra övriga styrkor hör till exempel en låg hierarki, täta nätverk och ett flexibelt samarbete mellan stadens företag och universitet.

 

Helsingfors är en smart, trygg och kompakt stad där vi utformar det moderna stadslivet tillsammans. Därför är Helsingfors föregångare inom användarorienterad design och öppna data.

Ett Helsingfors som fungerar är en av varumärkets hörnstenar. Utmärkt funktionalitet är ett absolut villkor om vi vill ta en plats bland de bästa städerna.

Jussi Hellsten

Jussi Hellsten

Jussi Hellsten

Jussi Hellsten

3

Kontrasternas Helsingfors

Kontrasternas Helsingfors

Helsingfors har en egen, igenkännlig stil och stämning som vi stadsbor kan vara stolta över. Vi vill inte vara alltför slipade kosmopoliter. Vi har också attityd och styrka. Därför finns det också strävhet och en livsbejakande drive i Helsingfors varumärke.

 

Helsingfors är en stad av uppfriskande kontraster. Vilken annan huvudstad kan bjuda på hög puls bara ett stenkast från lugn och ro? I Helsingfors finns överraskande många intressanta kontraster. Tänk bara på sommar och vinter, natur och stad, konst och vetenskap.

Kontraster är typiska för Helsingfors och de är varumärkets tredje hörnsten. Man känner igen vår stad på dem.

Lauri Rotko

Eetu Ahanen

Mikael Ahlfors

4

Unika Helsingfors

Unika Helsingfors

I Helsingfors uppskattar vi det som är unikt. Här kan du vara dig själv, oavsett hur originell eller vanlig du är.

 

Helsingfors är känd som en stad med en kreativ atmosfär och en stark, gemenskapsinriktad experimentell kultur. Därför uppstår det hela tiden allt möjligt nytt och oväntat i Helsingfors: fenomen, innovationer och stadskultur som garanterat är unika. De bästa idéerna sprids ut i världen från Helsingfors.

Unika Helsingfors är en av varumärkets hörnstenar. Det är något som identifierar Helsingfors. Men enbart att vara unikt räcker inte till för att särskilja vår stad. Därför behöver varumärket en kärna.

Människor med stort genomslag..

Satsningar med stort genomslag..

Möten med stort genomslag..

One Hel of an Impact

One Hel of an Impact

I framtiden är Helsingfors känt för människor, gärningar och möten som har genomslag.

Framtidspositionen ”One Hel of an Impact” är inte en slogan, utan en attityd som uppmanar till att tänka stort. I stället för kontinuerliga små förbättringar sporrar den till exceptionella satsningar som har stort genomslag och som väcker intresse ute i världen.

I framtiden är Helsingfors den mest attraktiva staden för människor och företag som arbetar för hela världens bästa. Samtidigt gör vi våra egna liv smidigare, bekvämare och roligare än någonsin. Det är vi stadsbor som bygger upp stadens image – vi som har passion för att lösa betydelsefulla problem och skapa världens smidigaste vardag.

Genom att kombinera dessa två värdeval har Helsingfors en unik chans att skilja sig från konkurrerande städer. Helsingfors är en stad där man arbetar för det goda.

För världens bästa

Helsingfors varumärkeskoncept handlar inte om var staden står i dag. Det handlar om vad vi vill vara i framtiden. Om vad vi vill att Helsingfors är känt för år 2020.

One Hel of an Impact visar hur vi kan bli världsbäst. För att nå målet krävs modiga och visionära satsningar såväl från stadsbor som från stadens organisationer. Målet att bygga en stad med genomslag är ett manifest för förändring som vi vill att så många stadsbor som möjligt deltar i. I Helsingfors kan vem som helst påverka – med små handlingar i vardagen eller med världsomvälvande idéer. I Helsingfors är du på de godas sida.

Bland dem som har passion för att lösa betydelsefulla problem och skapa världens smidigaste vardag.