Kontakt­uppgifter

Vill du veta mera om Helsingfors stads varumärke och marknadsföring eller samarbeta inom marknadsföring?

Ta kontakt med enheten för stadsmarknadsföring vid stadskansliet eller med Helsingin Markkinointi Oy.

Saila Machere
Enhetens chef

Chef för enheten för stadsmarknadsföring, internationella kontakter

saila.machere@hel.fi
tfn + 358 40 516 8022

Outi Pekkinen
Marknadsföringschef

Genomförande av det nya varumärkeskonceptet och marknadsföringsstrategin inom stadsmarknadsföring, ledning av varumärkesetableringen

outi.pekkinen@hel.fi
tfn +358 40 151 4442

Jenny Taipale
Helsinki Marketing Ltd.
Head of Partnerships and Networks

jenny.taipale@hel.fi
tfn +358 40 336 0973

Helsinki Marketing -kontaktinformation

Riikka Lahdensuo
Specialsakkunnig

Marknadsföring till stadsborna, tillämpning av marknadsföringsstrategin och varumärkesaktiviteter i samarbete med stadsorganisationen

riikka.lahdensuo@hel.fi
tfn +358 505811700

Ulla Pietiläinen
Sakkunnig

Stadsmarknadsföring, särskilt inom design. Förnyande av stadens visuella identitet enligt varumärkesidentiteten och redskap för marknadsföring, universitetssamarbete och PR

ulla.pietilainen@hel.fi
tfn +358 40 752 4239

Nita Pilkama
Specialsakkunnig

Strategisk planering av företagsmarknadsföringen och tillämpning av varumärket i nyckelbranscherna och på nyckelmarknaderna: den smarta staden, hälsoteknik och ICT.

nita.pilkama@hel.fi
tfn +358 40 3347755

Piia Raitavuo
Projektplanerare

Varumärkesindikatorer och uppföljning, imageundersökningar, varumärkesutbildning i stadsorganisationen

piia.raitavuo@hel.fi
tfn + 358 40 180 1142

Anna-Mari Valtonen
Sakkunnig

Stadsmarknadsföring (specialkompetens marknadsföring till Ryssland), nya marknadsföringsområden & benchmarking

Anna-mari.valtonen@hel.fi
tfn +358 40 702 6955