Marknadsföring

Vi använder också marknadsföring för att bygga upp Helsingfors varumärke. Vi vill berätta för hela världen om en bra stad med människor, satsningar och evenemang som har genomslag.

I marknadsföringen betonar vi särskilt sådant som är typiskt för Helsingfors. Uppfriskande kontraster, puls, ro och originalitet är egenskaper som kännetecknar Helsingfors. Vi betonar förändringar, tillväxt, funktionalitet och gemensamma aktiviteter i Helsingfors. På det här sättet berättar vi om staden och dess invånare, om de faktorer som skapar möjligheter för satsningar och evenemang med stort genomslag.

I marknadsföringen vill vi på ett inspirerande sätt berätta om vart Helsingfors är på väg. Vi vill också driva på åtgärder som förstärker varumärket och göra det lättare för människor att hitta utbudet av upplevelser och tjänster som staden bjuder på. Speciellt vill vi stärka helsingforsbornas stolthet över sin stad, hitta bra varumärkesambassadörer bland stadsborna och berätta intressanta historier. Och naturligtvis att göra satsningar och ordna evenemang med genomslag som gör varumärket ännu starkare.

Marknadsföring till stadsborna

Den viktigaste målgruppen för marknadsföringen är helsingforsborna själva.

För att Helsingfors ska vara en stad för människor, satsningar och möten med genomslag år 2020 ska stadsborna fortsätta med sina goda insatser. Målet är att allt fler vill göra goda insatser på jobbet och fritiden för att bygga upp en allt attraktivare stad och globalt välmående. I Helsingfors står du på de godas sida!

Marknadsföring till näringslivet

Målet med marknadsföringen till näringslivet är att berätta om ett Helsingfors som har genomslag och som förändras hela tiden.

Vi vill att Helsingfors är känt år 2020 för livskvalitet och modiga experiment och innovationer inom ren teknologi och digitalisering som förändrar världen och skapar välmående. I de kompetenscentra som byggs upp kring våra viktigaste branscher råder en inspirerande anda av företagsamhet och gemensamt arbete som skapar tvärvetenskapliga och smidiga modeller för affärsverksamhet och lockar företag, experter och placerare från hela världen. Helsingfors kombinerar avancerad teknik, design, forskning och toppkompetens, kreativa branscher och välmående på ett unikt sätt.

Turism- och evenemangs­marknadsföring

Inom turism- och evenemangsmarknadsföringen lyfter vi fram upplevelsernas Helsingfors som är intressant även för långväga gäster.

De inspirerande kontrasterna såsom puls och ro, stad och natur, konst och vetenskap skapar tillsammans en ny urban energi. De föder en individuell stadskultur, unika evenemang och naturligtvis världens smidigaste vardag. Turismmarknadsföringen hämtar exotik från Helsingfors havsnära atmosfär, den gemenskapsinriktade stadskulturen, design, konst och vetenskap, och från naturen och dess råvaror. Vi vill också utnyttja årstidernas växlingar och julen bättre än i dag.

Klicka här för att ladda ned en pdf som innehåller mer ingående information om strategin för Helsingfors stadsmarknadsföring.