Material

Under projektets gång producerades en enorm mängd information. Här har vi samlat de viktigaste dokumenten för alla som är intresserade av projektet.

Helsingfors varumärkeskoncept och marknadsföringsstrategi ges ut på finska och svenska. De övriga dokumenten är på finska.

Dokument och rapporter

Dokumenten är i pdf-format. Nedladdningen börjar när du klickar på ikonen.