Projektet

Hur kom varumärkes­konceptet till?

Projektet Brand New Helsinki körde i gång i juni 2015 och varade i cirka tio månader.

Projektarbetet var uppdelat i flera delvis överlappande faser. Det garanterade att Helsingfors brandstrategi och marknadsföringsstrategi – som anger hur vi kommunicerar om varumärket – stödjer varandra. Det är först nu som det egentliga arbetet med att bygga upp varumärket börjar. Varumärkeskonceptet bygger på en gemensam framtidsbild. Marknadsföringsstrategin implementeras i praktiken genom konkreta åtgärder, exempelvis genom Helsingfors nya visuella identitet.

Arbetet inleddes sommaren 2015 i samarbete med vår partner Kuudes Kerros. Vi gick igenom ett stort antal undersökningar, intervjuade tiotals opinionsbildare och jämförde Helsingfors med sexton konkurrerande städer. Efter sommaren diskuterade vi Helsingfors varumärke i fem workshoppars för olika intressentgrupper.

Först studerade och analyserade vi

79 tutkimusta ja raporttia
40 kokemuskarttaa
30 asiantuntijahaastattelua
18 ohjausryhmän ennakkotehtävää
16 kilpailujakaupunkianalyysia

4 konceptutkast

Under hösten sammanfattades uppfattningen om Helsingfors i fyra konceptutkast.

Utkasten fungerade som konkreta redskap och de användes för att validera de tankar och uppfattningar som utvecklades under hösten. Varumärkesutkasten uppdaterades och bearbetades i bland annat åtta verkstäder, nio evenemang och naturligtvis även på projektets webbplats, där över 1 800 besökare deltog i utvärderingen. Sammanlagt deltog flera tusen personer i projektet.

Vi utvärderade utkasten i verkstäder, på webben och på olika evenemang.

350+ haastateltua osallistujaa
10 esitystä
4000 blogikävijää / kk
8 hengen poikkitieteellinen tiimi
8 työpajaa

1 koncept

I januari 2016 sammanfattades arbetets resultat i varumärkeskonceptet One Hel of an Impact och varumärkets fyra hörnstenar.

Klicka här för att ladda ned en pdf med närmare information om projektets olika skeden.