Yhteystiedot

Haluatko kuulla lisää Helsingin kaupungin brändistä ja markkinoinnista tai tehdä markkinointiyhteistyötä?

Ota yhteyttä kaupungin kanslian kaupunkimarkkinointiyksikköön tai Helsingin Markkinointi Oy:hyn.

Saila Machere
Yksikön päällikkö

Kaupunkimarkkinointiyksikön johtaminen, kansainvälinen verkostotoiminta

saila.machere@hel.fi
puh. + 358 40 516 8022

Outi Pekkinen
Markkinointipäällikkö

Uuden brändikonseptin ja markkinointi­strategian toteutuminen kaupunkimarkkinoinnissa, brändijohto

outi.pekkinen@hel.fi
puh. +358 40 151 4442

Jenny Taipale
Helsinki Marketing Ltd.
Head of Partnerships and Networks

jenny.taipale@hel.fi
puh. +358 40 336 0973

Helsinki Marketing -yhteystiedot

Riikka Lahdensuo
Erityisasiantuntija

Markkinointi kaupunkilaisille, markkinointi­strategian soveltaminen ja bränditeot yhteistyössä kaupunkiorganisaation kanssa

riikka.lahdensuo@hel.fi
puh. +358 505811700

Ulla Pietiläinen
Asiantuntija

Kaupunkimarkkinointi, etenkin muotoilutoimialan osalta. Kaupungin visuaalisen ilmeen uudistus brändi-identiteetin mukaiseksi sekä markkinoinnin työkalut, yliopistoyhteistyö ja PR.

ulla.pietilainen@hel.fi
puh. +358 40 752 4239

Nita Pilkama
Erityisasiantuntija

Elinkeino­markkinoinnin strateginen suunnittelu ja brändin soveltaminen avain­toimialoilla ja -markkinoilla: älykäs kaupunki, terveys­teknologia ja ICT.

nita.pilkama@hel.fi
+358 40 3347755

Piia Raitavuo
Projektisuunnittelija

Brändimittarit ja seuranta, mielikuvatutkimukset, brändivalmennus kaupunkiorganisaatiossa

piia.raitavuo@hel.fi
puh. + 358 40 180 1142

Anna-Mari Valtonen
Asiantuntija

Kaupunkimarkkinointi (erityisosaaminen Venäjä-markkinointi), uudet markkinointialueet & benchmarking

Anna-mari.valtonen@hel.fi
Puh.+358 40 702 6955